Fingering (U+ED10–U+ED2F)

GlyphDescriptionGlyphDescription
U+ED10
fingering0
Fingering 0 (open string)
U+ED11
fingering1
Fingering 1 (thumb)
U+ED12
fingering2
Fingering 2 (index finger)
U+ED13
fingering3
Fingering 3 (middle finger)
U+ED14
fingering4
Fingering 4 (ring finger)
U+ED15
fingering5
Fingering 5 (little finger)
U+ED16
fingeringTUpper
Fingering T (left-hand thumb for guitar)
U+ED17
fingeringPLower
Fingering p (pulgar; right-hand thumb for guitar)
U+ED18
fingeringTLower
Fingering t (right-hand thumb for guitar)
U+ED19
fingeringILower
Fingering i (indicio; right-hand index finger for guitar)
U+ED1A
fingeringMLower
Fingering m (medio; right-hand middle finger for guitar)
U+ED1B
fingeringALower
Fingering a (anular; right-hand ring finger for guitar)
U+ED1C
fingeringCLower
Fingering c (right-hand little finger for guitar)
U+ED1D
fingeringXLower
Fingering x (right-hand little finger for guitar)
U+ED1E
fingeringELower
Fingering e (right-hand little finger for guitar)
U+ED1F
fingeringOLower
Fingering o (right-hand little finger for guitar)
U+ED20
fingeringSubstitutionAbove
Finger substitution above
U+ED21
fingeringSubstitutionBelow
Finger substitution below
U+ED22
fingeringSubstitutionDash
Finger substitution dash
U+ED23
fingeringMultipleNotes
Multiple notes played by thumb or single finger
U+ED24
fingering6
Fingering 6
U+ED25
fingering7
Fingering 7
U+ED26
fingering8
Fingering 8
U+ED27
fingering9
Fingering 9
U+ED28
fingeringLeftParenthesis
Fingering left parenthesis
U+ED29
fingeringRightParenthesis
Fingering right parenthesis
U+ED2A
fingeringLeftBracket
Fingering left bracket
U+ED2B
fingeringRightBracket
Fingering right bracket
U+ED2C
fingeringSeparatorMiddleDot
Fingering middle dot separator
U+ED2D
fingeringSeparatorMiddleDotWhite
Fingering white middle dot separator
U+ED2E
fingeringSeparatorSlash
Fingering forward slash separator
  

Supplementary Groups

Fingering supplement